Кариерно консултиране в България

NBCC България активно работи за професионализацията на професионалното ориентиране, за да се гарантира качеството на услугите.

В момента има няколко политически документи, свързани с предоставянето на кариерни услуги в България:
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за насърчаване на заетостта
Пътна карта на кариерно ориентиране

В общото и професионално образование кариерното консултиране се предоставя от педагогически съветник или психолог в училище. На ниво висше образование - от специалистите в кариерните центрове. На пазара на труда тази роля се поема от консултантите в Бюрата по труда и частни агенции.

Контролните органи за предоставяне на услугите за професионално ориентиране са Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта (АЗ) и Националната агенция за професионално образование и обучение, която лицензира частните центрове за професионално ориентиране и информация в страната.

Практикуването на кариерно ориентиране изисква много специфични компетенции, които могат да бъдат получени в рамките на няколко магистърски програми, както и на международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF).
 
Магистърски програми:
Факултетът по педагогика в СУ "Св. Климент Охридски" предлага следните програми:

  • Магистърска програма „Квалификация и пренасочване на работната сила" (задочно обучение)
  • Магистърска програма «Кариерно образование и професионална квалифицикация» (задочно обучение)

За контакти: Доц. Силвия Цветанска - Silvia.Tsvetanska@gmail.com

Факултетът по природни науки и образование в Русенския университет предлага:

  • Магистърска програма по кариерно ориентиране и развитие (редовно и задочно обучение). 

За контакти: д-р Цветелина Harakchiyska - tharakchiyska@uni-ruse.bg
 
Ако обмисляте да се включите в програма по кариерно консултиране, ние ви препоръчваме да се свържете с NBCC България, за да получите актуална информация за одобрените програми и възможности за обучение, които се предлагат в момента.

За програмата GCDF

ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY