За програмата

Сертификатът Global Career Development Facilitator (GCDF) се предлага от Center for Credentialing and Education (CCE) и National Board for Certified Counselors (NBCC).

Сертификатът GCDF е лиценз, който доказва, че притежателят му е преминал през специално обучение и притежава 12 компетенции, одобрени от CCE:

12 GCDF основни компетенции

 1. Модели за кариерно развитие. Разбиране на теориите за кариерно развитие, моделите и техниките, които се прилагат в рамките на целия живот.
 2. Умения за оказване на подкрепа. GCDF консултантите умеят да подкрепят клиентите в процеса на тяхното кариерно развитие и продуктивни междуличностни отношения.
 3. Работа с клиенти от различни социални и кулурни общности. GCDF разпознават специалните нужди на различните групи и адаптират услуги, които отговарят на техните нужди.
 4. Оценка. GCDFs разбират и използват (под супервизия) неформални методи за оценяване за кариерно развитие с цел подпомагане на клиента, за да научат повече за своите умения, да вземат информирани решения и за планиране на кариерата.
 5. Информационни технологии в консултирането. GCDFs разбират и използват компютърни приложения за развитие на кариера.
 6. Информация и ресурси за пазара на труда. GCDF консултантите  разбират ресурсите и тенденциите на пазара на труда, свързани с професионална реализация.
 7. Умения за заетост. GCDF консултантите обучават клиентите, вкл. От специфични групи, в стратегии за търсене на работа и стаж и как да придобиват и развиват умения за заетост.
 8. Обучение на клиенти и колеги. Кариерните консултанти подготвят и провеждат програми и материали за обучение.
 9. Управление на програми за кариерно развитие. Сертифицираните специалисти по GCDF създават и управляват  дейности и програми за кариерно развитие.
 10. Популяризиране и връзки с обществеността. Кариерните консултанти популяризират програмите за кариерно развитие.
 11. Супервизия. GCDFs приемат предложения за подобряване на ефективността от консултанти или супервайзори.
 12. Етични и правни въпроси. GCDF консултантите следват GCDF Етичния кодекс и познават действащите законодателни разпоредби
ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY