Изисквания за сертификация

Процесът на сертифициране е индивидуален, като всеки кандидат трябва да отговаря на няколко критерии:

  • да има завършено висше образование (без ограничение на специалностите);
  • да има минимум 200 часа практика в областта на кариерното консултиране и развитие или подобни сфери (обучение, управление на човешки ресурси, професионално информиране и т.н.);
  • да е завършил успешно акредитирана програма за обучение по програмата GCDF с продължителност 120 часа, което обхваща 12-те области на компетентност.

 

Одобрените от NBCC обучителни организации в България са 2:


Фондация на бизнеса за образованието

Лице за контакт: Невена Раковска - Nevena@fbo.bg


JobTiger ООД

Лице за контакт: Надежда Ангелова - Nadia@jobtiger.bg

 

Изтеглете и попълнете Формуляра за кандидатстване.

 

Валидност
Сертификатът GCDF е валиден за период от 5 години и в сертифицираните консултанти следва да практикуват в съгласие с етичния стандарт на GCDF, да търсят супервизия и да имат най-малко 75 часа продължаващо обучение в рамките на гореспоменатите области на компетентност.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с NBCC Bulgaria.

ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY