Пресертифицирането

Сертификатът GCDF е валиден за период от 5 години. След изтичане на 5-годишния срок, можете да кандидствате за подновяване на сертификата за нов период от 5 години.

Изтеглете и попълнете Формуляра за кандидатстване.

Посочете актуални контакти, данни за консултантски опит, образование и списък на преминато продължаващо обучение.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с NBCC Bulgaria.

ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY