Какви са предимствата на сертификацията GCDF

  • Национално познат и международно преносим лиценз
  • Сертификат, който се цени на пазара на труда
  • Професионално признаване на придобитите компетенции
  • Изясняване на обхвата и практиката
  • Възможност за специализирано надграждащо обучение в тази сфера.
ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY