Мисия

NBCC Bulgaria е учредена през февруари 2007 от Фондация на бизнеса за образованието с цел да популяризира и подпомага развитието на професионалното кариерно консултиране в България. Нашите усилия са насочени към подобряване на качеството на кариерните услуги и на достъпа до тях на българските граждани през целия живот. С нашата работа ние помагаме на хората да осъществят своя потенциал.

NBCC Bulgaria е част от мрежата на EBCC- европейското представителство на National Board for Certified Counselors International (NBCC International).

NBCC Bulgaria:

  • Организира първоначално и продължаващо обучение за кариерни консултанти;
  • Осъществява проекти и инициативи, насочени към личностното и кариерно развитие през целия живот, уменията за заетост, пазара на труда и социалната политика;
  • Активно подкрепя националните политики и инициативи, които подпомагат утвърждването на кариерното консултиране като професия;
  • Създава и разпространява обучителни и информационни материали, както и инструменти в областта на кариерно консултиране;
  • Провежда публични кампании, събития и проучвания в тази сфера.

За 5 години ние:

  • Обучихме над 1000 и сертифицирахме повече от 600 кариерни специалисти по програмата Global Career Development Facilitator;
  • Стартирахме и взехме участив в над 1 проекта, свързани с кариерното развитие;
  • Подпомогнахме инициативи на различни институции, насочени към популяризирането на каариерното консултиране в България;
  • Създадохме много обучителни програми (в това число и 2 университетски), материали и сайтове в помощ на кариерното развитие;
  • Проведохме няколко национални проучвания, повече от 30 обучения и събития.
ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY