Eкип

Екипът на ФБО и NBCC Bulgaria има значителен опит в управлението на проекти, насочени към пазара на труда, кариерното и личностно развитие, разработване на програми за обучение за всички възрасти, публични комуникации и създаване на уеб платформи и интерактивни инструменти.

 

Gergana Rakovska

Гергана Раковска - председател

e-mail: rakovska@bulgaria.nbcc.org

mobile: + 359 878 577 548,

office:  + 359 2 49 18 026

Гергана Андреева има значителен опит в разработването на стратегии, провеждане на обучения и управление на проекти, придобит в редица инициативи на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Европейската комисия. Притежава магистърска степен по математика и компютърни науки, докторска степен по застраховане и социално осигуряване и специализация по актюерство. Преподавател по застраховане. Болонски съветник за България от 2009 г. Председател на National Board for Certified Counselors (NBCC Bulgaria) от 2007 г. и Project Manager в European Board for Certified Counselors (EBCC). Гергана Раковска е участвала като консултант в редица национални инициативи - Квалификация на университетски преподаватели, Развитие на национална рейтингова система във висшето образование, Кариерно образование и др.), национална стажантска програма, инициативи на пазара на труда и т.н. Нейният опит и познания са високо оценени и на международно ниво - в македонския проект "Конкурентоспособност", арменската инициатива за развитие на национална стратегия по заетостта, грузински проект за развитие на работната сила в здравния сектор и др.

Natalia Nikolova

Наталия Николова

e-mail: Natalia@fbo.bg

mobile: + 359 898 632 148

office:  + 359 2 49 18 028

Наталия Николова има магистърска степен по психология, с богата специализация и практика в областта. От 2000 г. тя разработва и провежда обучения за развитие на човешките ресурси и работи по европейски проекти. Сертифициран GCDF и MHF съветник и треньор. Наталия е участвал в разработването на много материали за обучение и иновативни инструменти. Участва в разработването на програмата за обучение на кариерни консултанти в България и за Наръчника за обучители в цяла Европа през 2009 г., както и в обучението на GCDF обучители в Македония. Води курс по Програми за кариерно консултиране в СУ "Св. Климент Охридски".

Nevena Rakovska

Невена Раковска

e-mail: Nevena@fbo.bg

mobile: + 359 889 533 967

office:  + 359 2 49 18 028

Невена Раковска е Сертифициран консултант, супервайзор и обучител по програмите Global Career Development Facilitaor (GCDF) и Mental Health Facilitator (MHF). Участва в разработването на програмата за обучение на кариерни консултанти в България и за Наръчника за обучители в цяла Европа през 2009 г., както и в обучението на GCDF обучители в Македония и Тайван Води курс по Етика на кариерното консултиране в СУ "Св. Климент Охридски".

Невена Раковска има журналистическо образование и професионален опит в публичните комуникации и провеждане на изследвания. Тя е разработила множество статии, наръчници и национални доклади за ориентиране през целия живот, кариерно развитие и умения за заетост. От 2000 г. досега Невена Раковска е работила за Американската агенция за международно развитие и финансирани от Евроепейската общност проекти.

Публикации:
The Path to Better Mental Health, European magazine Communication Director, March 2009.

The Developing Career Counseling Profession in Bulgaria: Introducing a Bottom-Up Approach For Bridging the Gap between Education and Labor Market, Bulletin of Petroleum & Gas University, Ploiesti, Romania, November 2008;

The Career Counseling Profession in Bulgaria, CEDEFOP Peer Learning Event on Quality of Career Guidance, Thessaloniki, Greece, October 2007;

Принос към представянето на успешния пример на България в публикацията на CEDEFOP "Professionalizing Career Guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe, 2009"

Nadezhda Paunova

Надежда Паунова

e-mail: Nadejda@fbo.bg

mobile: + 359 886 192 913

office:   + 359 2/ 49 18 027

Надежда Паунова има магистърска степен по Счетоводство и контрол със следдипломна специализация по Организационна психология. Член на Института на вътрешните одитори в България и сертифициран GCDF и MHF консултант. Надежда Паунова притежава значителен опит във финансовото управление, както в частния, така и в неправителствения сектор, а също така и в изпълнението и координацията на инициативи, финансирани от ЕС. Надежда Паунова участва в обучението на GCDF обучители в Македония и Тайван.

ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY